User Tools

Site Tools


2182--12405-nespoli-la-gi

12405 Nespoli là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1335.1621593 ngày (3.66 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 15 tháng 9 năm 1995.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 24 tháng 5 năm 2008. 
  • Orbit diagram 12405 Nespoli
2182--12405-nespoli-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)