User Tools

Site Tools


2183--12599-singhal-la-gi

Singhal
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12599
Tên thay thế 1999 RT160
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1929555
Viễn điểm quỹ đạo 2.4005257
Độ lệch tâm 0.0451880
Chu kỳ quỹ đạo 1271.3535752
Độ bất thường trung bình 47.85108
Độ nghiêng quỹ đạo 6.23978
Kinh độ của điểm nút lên 132.88741
Acgumen của cận điểm 345.65634
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

12599 Singhal (1999 RT160) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro. Akshat Singhal (b. 1985) is a finalist in the 2002 Intel International Science và Engineering Fair for his computer science project. He attends the St. Anselms Pink City Senior Secondary School, Jaipur, Rajasthan, Ấn Độ.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12599 Singhal
2183--12599-singhal-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)