User Tools

Site Tools


2184--12820-robinwilliams-la-gi

Robinwilliams
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 11 tháng 5 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12820
Đặt tên theo Robin Williams
Tên thay thế 1996 JN6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7935758
Viễn điểm quỹ đạo 3.0608810
Độ lệch tâm 0.0456584
Chu kỳ quỹ đạo 1829.2932967
Độ bất thường trung bình 353.86120
Độ nghiêng quỹ đạo 2.96433
Kinh độ của điểm nút lên 117.26534
Acgumen của cận điểm 255.32117
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

12820 Robinwilliams (1996 JN6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 5 năm 1996 bởi Spacewatch ở Kitt Peak. Nó được đặt theo tên của American actor Robin Williams.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12820 Robinwilliams

|

2184--12820-robinwilliams-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)