User Tools

Site Tools


2185--13092-schr-dinger-la-gi

13092 Schrödinger là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1154.7766744 ngày (3.16 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1992.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
2185--13092-schr-dinger-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)