User Tools

Site Tools


2186--13329-davidhardy-la-gi

Davidhardy
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 20 tháng 9 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13329
Tên thay thế 1998 SB32
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7231514
Viễn điểm quỹ đạo 3.1978222
Độ lệch tâm 0.0801677
Chu kỳ quỹ đạo 1860.5576153
Độ bất thường trung bình 359.73754
Độ nghiêng quỹ đạo 6.45037
Kinh độ của điểm nút lên 186.92602
Acgumen của cận điểm 138.84377
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

13329 Davidhardy (1998 SB32) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 9 năm 1998 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

Nó được đặt theo tên British astronomical và science-fiction artist David A. Hardy (born 1936).

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13329 Davidhardy
2186--13329-davidhardy-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)