User Tools

Site Tools


2187--13677-alvin-la-gi

Alvin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 2 tháng 7 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13677
Tên thay thế 1997 NK1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8686472
Viễn điểm quỹ đạo 3.4239438
Độ lệch tâm 0.0882461
Chu kỳ quỹ đạo 2038.4389567
Độ bất thường trung bình 287.84111
Độ nghiêng quỹ đạo 2.12280
Kinh độ của điểm nút lên 245.69728
Acgumen của cận điểm 127.47792
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

13677 Alvin (1997 NK1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 7 năm 1997 bởi Spacewatch ở Kitt Peak. The asteroid's name refers to the deep-ocean submersible vehicle Alvin.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13677 Alvin
2187--13677-alvin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)