User Tools

Site Tools


2188--13956-banks-la-gi

Banks
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 15 tháng 11 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13956
Đặt tên theo Joseph Banks
Tên thay thế 1990 VG6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2326587
Viễn điểm quỹ đạo 2.8212793
Độ lệch tâm 0.1164677
Chu kỳ quỹ đạo 1467.2303277
Độ bất thường trung bình 48.46640
Độ nghiêng quỹ đạo 8.07698
Kinh độ của điểm nút lên 165.19504
Acgumen của cận điểm 348.52904
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

13956 Banks (1990 VG6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 11 năm 1990 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13956 Banks
2188--13956-banks-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)