User Tools

Site Tools


2189--14278-perrenot-la-gi

Perrenot
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 2 tháng 2 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14278
Tên thay thế 2000 CV29
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9263850
Viễn điểm quỹ đạo 2.7394518
Độ lệch tâm 0.1742596
Chu kỳ quỹ đạo 1301.5106743
Độ bất thường trung bình 125.50737
Độ nghiêng quỹ đạo 2.21039
Kinh độ của điểm nút lên 145.03562
Acgumen của cận điểm 344.32543
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.2

14278 Perrenot (2000 CV29) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 2 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14278 Perrenot
2189--14278-perrenot-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)