User Tools

Site Tools


2190--15031-lemus-la-gi

Lemus
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 11 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15031
Tên thay thế 1998 VN28
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0649902
Viễn điểm quỹ đạo 2.6582548
Độ lệch tâm 0.1256053
Chu kỳ quỹ đạo 1325.6050559
Độ bất thường trung bình 175.96351
Độ nghiêng quỹ đạo 5.44522
Kinh độ của điểm nút lên 69.64378
Acgumen của cận điểm 40.01247
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

15031 Lemus (1998 VN28) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 11 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15031 Lemus
2190--15031-lemus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)