User Tools

Site Tools


2191--15396-howardmoore-la-gi

Howardmoore
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. G. Comba
Nơi khám phá Prescott
Ngày khám phá 24 tháng 10 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15396
Tên thay thế 1997 UG2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0316667
Viễn điểm quỹ đạo 3.3329245
Độ lệch tâm 0.2425642
Chu kỳ quỹ đạo 1604.5689566
Độ bất thường trung bình 145.92110
Độ nghiêng quỹ đạo 1.80072
Kinh độ của điểm nút lên 217.37362
Acgumen của cận điểm 168.90876
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

15396 Howardmoore (1997 UG2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 10 năm 1997 bởi P. G. Comba ở Prescott.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15396 Howardmoore
2191--15396-howardmoore-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)