User Tools

Site Tools


2192--15779-scottroberts-la-gi

15779 Scottroberts là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện ngày 26 tháng 7 năm 1993 bởi Carolyn S. Shoemaker và David H. Levy ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser 15779 Scottroberts (1993 OA3)
  • Alphabetical list of minor planet names (ASCII) (Minor Planet Center)
  • thiên văn họcs.d/roberts.d/index.html Biographical Data ngày Scott W. Roberts
2192--15779-scottroberts-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)