User Tools

Site Tools


2193--10835-fr-bel-la-gi

10835 Fröbel
Tên
Tên Fröbel
Tên chỉ định 1993 VB8
Phát hiện
Người phát hiện F. Borngen
Ngày phát hiện 12 tháng 11 năm 1993
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.0714762
Bán trục lớn (a) 2.3098059 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.144709 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.4749020 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 3.51 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 7.05363°
Kinh độ (Ω) 104.13264°
Acgumen (ω) 333.54824°
Độ bất thường trung bình (M) 55.89997°

10835 Fröbel là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1282.2174041 ngày (3.51 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 12 tháng 11 năm 1993.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 25 tháng 4 năm 2008. 
2193--10835-fr-bel-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)