User Tools

Site Tools


2194--11006-gilson-la-gi

Gilson
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. Shoemaker và E. Shoemaker
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 9 tháng 10 năm 1980
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11006
Tên thay thế 1980 TZ3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8564312
Viễn điểm quỹ đạo 2.4947020
Độ lệch tâm 0.1466907
Chu kỳ quỹ đạo 1172.0793508
Độ bất thường trung bình 238.92241
Độ nghiêng quỹ đạo 1.55686
Kinh độ của điểm nút lên 238.85637
Acgumen của cận điểm 101.88203
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

11006 Gilson (1980 TZ3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 10 năm 1980 bởi C. Shoemaker và E. Shoemaker ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11006 Gilson
2194--11006-gilson-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)