User Tools

Site Tools


2195--11173-jayanderson-la-gi

Jayanderson
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11173
Tên thay thế 1998 FA59
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0939161
Viễn điểm quỹ đạo 2.7996775
Độ lệch tâm 0.1442215
Chu kỳ quỹ đạo 1397.9616709
Độ bất thường trung bình 67.44206
Độ nghiêng quỹ đạo 2.48075
Kinh độ của điểm nút lên 74.79187
Acgumen của cận điểm 281.59197
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

11173 Jayanderson (1998 FA59) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11173 Jayanderson
2195--11173-jayanderson-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)