User Tools

Site Tools


2197--11614-istropolitana-la-gi

Istropolitana
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Adrián Galád và A. Pravda
Nơi khám phá Modra
Ngày khám phá 14 tháng 1 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11614
Đặt tên theo Universitas Istropolitana
Tên thay thế 1996 AD2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5835040
Viễn điểm quỹ đạo 3.3837532
Độ lệch tâm 0.1341067
Chu kỳ quỹ đạo 1882.4158360
Độ bất thường trung bình 229.66303
Độ nghiêng quỹ đạo 12.02293
Kinh độ của điểm nút lên 94.20676
Acgumen của cận điểm 276.25795
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

11614 Istropolitana (1996 AD2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 1 năm 1996 bởi Adrián Galád và A. Pravda ở Modra.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11614 Istropolitana
2197--11614-istropolitana-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)