User Tools

Site Tools


2198--11792-sidorovsky-la-gi

Sidorovsky
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. V. Zhuravleva
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 16 tháng 9 năm 1978
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11792
Tên thay thế 1978 SX7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8559628
Viễn điểm quỹ đạo 3.3790478
Độ lệch tâm 0.2909421
Chu kỳ quỹ đạo 1546.7844285
Độ bất thường trung bình 325.70542
Độ nghiêng quỹ đạo 4.54829
Kinh độ của điểm nút lên 341.49460
Acgumen của cận điểm 83.24748
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

11792 Sidorovsky (1978 SX7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1978 bởi L. V. Zhuravleva ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11792 Sidorovsky
2198--11792-sidorovsky-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)