User Tools

Site Tools


2199--12032-ivory-la-gi

Ivory
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. G. Comba
Nơi khám phá Prescott
Ngày khám phá 31 tháng 1 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12032
Đặt tên theo James Ivory
Tên thay thế 1997 BP5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9326133
Viễn điểm quỹ đạo 2.8100659
Độ lệch tâm 0.1850120
Chu kỳ quỹ đạo 1333.7949746
Độ bất thường trung bình 81.92951
Độ nghiêng quỹ đạo 2.70136
Kinh độ của điểm nút lên 142.64485
Acgumen của cận điểm 291.56414
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.9

12032 Ivory (1997 BP5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 1 năm 1997 bởi P. G. Comba ở Prescott.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12032 Ivory
2199--12032-ivory-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)