User Tools

Site Tools


2201--12601-tiffanyswann-la-gi

Tiffanyswann
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12601
Tên thay thế 1999 RO178
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9779103
Viễn điểm quỹ đạo 2.8503893
Độ lệch tâm 0.1807011
Chu kỳ quỹ đạo 1370.0762931
Độ bất thường trung bình 103.81361
Độ nghiêng quỹ đạo 3.28299
Kinh độ của điểm nút lên 45.71156
Acgumen của cận điểm 315.93319
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

12601 Tiffanyswann (1999 RO178) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12601 Tiffanyswann
2201--12601-tiffanyswann-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)