User Tools

Site Tools


2202--12828-batteas-la-gi

Batteas
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 3 tháng 1 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12828
Tên thay thế 1997 AU9
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9572178
Viễn điểm quỹ đạo 2.5659560
Độ lệch tâm 0.1345821
Chu kỳ quỹ đạo 1242.2767482
Độ bất thường trung bình 23.31935
Độ nghiêng quỹ đạo 3.68621
Kinh độ của điểm nút lên 150.29282
Acgumen của cận điểm 87.52950
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

12828 Batteas (1997 AU9) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 1 năm 1997 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12828 Batteas
2202--12828-batteas-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)