User Tools

Site Tools


2203--13093-wolfgangpauli-la-gi

Wolfgangpauli
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 21 tháng 9 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13093
Đặt tên theo Wolfgang Pauli
Tên thay thế 1992 SQ24
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8217472
Viễn điểm quỹ đạo 3.1537684
Độ lệch tâm 0.0555636
Chu kỳ quỹ đạo 1886.3249250
Độ bất thường trung bình 214.38843
Độ nghiêng quỹ đạo 10.11679
Kinh độ của điểm nút lên 203.95844
Acgumen của cận điểm 308.66053
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.6

13093 Wolfgangpauli (1992 SQ24) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 9 năm 1992 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13093 Wolfgangpauli
2203--13093-wolfgangpauli-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)