User Tools

Site Tools


2204--13330-dondavis-la-gi

Dondavis
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 25 tháng 9 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13330
Đặt tên theo Don Davis
Tên thay thế 1998 SM46
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5651498
Viễn điểm quỹ đạo 3.6523310
Độ lệch tâm 0.1748588
Chu kỳ quỹ đạo 2002.0508787
Độ bất thường trung bình 318.62822
Độ nghiêng quỹ đạo 0.26486
Kinh độ của điểm nút lên 299.43283
Acgumen của cận điểm 24.33680
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

13330 Dondavis (1998 SM46) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 9 năm 1998 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

Nó được đặt theo tên the space artist Don Davis (artist).

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13330 Dondavis
2204--13330-dondavis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)