User Tools

Site Tools


2205--13678-shimada-la-gi

Shimada
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Okuni
Nơi khám phá Nanyo
Ngày khám phá 6 tháng 7 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13678
Tên thay thế 1997 NE11
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3072699
Viễn điểm quỹ đạo 3.3141233
Độ lệch tâm 0.1791110
Chu kỳ quỹ đạo 1721.1526215
Độ bất thường trung bình 87.57377
Độ nghiêng quỹ đạo 13.92307
Kinh độ của điểm nút lên 273.42304
Acgumen của cận điểm 58.78658
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.7

13678 Shimada (1997 NE11) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 7 năm 1997 bởi T. Okuni ở Nanyo.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13678 Shimada
2205--13678-shimada-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)