User Tools

Site Tools


2206--13962-delambre-la-gi

Delambre
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 3 tháng 8 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13962
Đặt tên theo Jean Baptiste Joseph Delambre
Tên thay thế 1991 PO4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5899279
Viễn điểm quỹ đạo 3.7852927
Độ lệch tâm 0.1875017
Chu kỳ quỹ đạo 2078.7212908
Độ bất thường trung bình 296.47113
Độ nghiêng quỹ đạo 2.07159
Kinh độ của điểm nút lên 154.73622
Acgumen của cận điểm 229.72690
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

13962 Delambre (1991 PO4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 8 năm 1991 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13962 Delambre
2206--13962-delambre-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)