User Tools

Site Tools


2207--14659-gregoriana-la-gi

Gregoriana
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Tombelli và G. Forti
Nơi khám phá Montelupo
Ngày khám phá 15 tháng 1 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14659
Tên thay thế 1999 AF24
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3363442
Viễn điểm quỹ đạo 2.9498354
Độ lệch tâm 0.1160557
Chu kỳ quỹ đạo 1569.5180071
Độ bất thường trung bình 335.93218
Độ nghiêng quỹ đạo 11.51016
Kinh độ của điểm nút lên 115.38123
Acgumen của cận điểm 80.17320
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.7

14659 Gregoriana (1999 AF24) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 1 năm 1999 bởi M. Tombelli và G. Forti ở Montelupo.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14659 Gregoriana
2207--14659-gregoriana-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)