User Tools

Site Tools


2208--15032-alexlevin-la-gi

Alexlevin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 11 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15032
Tên thay thế 1998 VV28
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0910107
Viễn điểm quỹ đạo 2.6550307
Độ lệch tâm 0.1188401
Chu kỳ quỹ đạo 1335.2135613
Độ bất thường trung bình 217.32975
Độ nghiêng quỹ đạo 5.50620
Kinh độ của điểm nút lên 286.85194
Acgumen của cận điểm 125.32128
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

15032 Alexlevin (1998 VV28) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 11 năm 1998 bởi Nhóm Nghiên cứu Thiên thạch gần Trái Đất thuộc phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro. Nó được đặt theo tên Alex Levin.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15032 Alexlevin
2208--15032-alexlevin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)