User Tools

Site Tools


2209--15397-ksoari-la-gi

Ksoari
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Starkenburg Observatory
Nơi khám phá Heppenheim
Ngày khám phá 27 tháng 10 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15397
Tên thay thế 1997 UK7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4937110
Viễn điểm quỹ đạo 2.7696034
Độ lệch tâm 0.0524180
Chu kỳ quỹ đạo 1559.3456414
Độ bất thường trung bình 153.62821
Độ nghiêng quỹ đạo 2.76418
Kinh độ của điểm nút lên 325.68848
Acgumen của cận điểm 68.54672
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

15397 Ksoari (1997 UK7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 10 năm 1997 by Starkenburg Observatory ở Heppenheim.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15397 Ksoari
2209--15397-ksoari-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)