User Tools

Site Tools


2210--15785-de-villegas-la-gi

15785 de Villegas (tên chỉ định: 1993 QO3) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Eric Walter Elst ở Caussols, Alpes-Maritimes, Pháp, ngày 18 tháng 8 năm 1993. Nó được đặt theo tên Esteban Manuel de Villegas, a Spanish poet of the 17th century.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 15001–16000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 15785 de Villegas
2210--15785-de-villegas-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)