User Tools

Site Tools


2211--11011-kiam-la-gi

KIAM
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 22 tháng 10 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11011
Đặt tên theo Keldysh Institute of Applied Mathematics
Tên thay thế 1981 UK11
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9045853
Viễn điểm quỹ đạo 2.8914545
Độ lệch tâm 0.2057675
Chu kỳ quỹ đạo 1356.3681825
Độ bất thường trung bình 77.76552
Độ nghiêng quỹ đạo 3.00702
Kinh độ của điểm nút lên 141.86532
Acgumen của cận điểm 216.06932
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

11011 KIAM (1981 UK11) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 10 năm 1981 bởi N. S. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11011 KIAM
2211--11011-kiam-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)