User Tools

Site Tools


2212--11174-carandrews-la-gi

Eades
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11174
Tên thay thế 1998 FR67
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 4 tháng 1 năm 2010
Cận điểm quỹ đạo 2.0015454
Viễn điểm quỹ đạo 2.4203462
Độ lệch tâm 0.0947108
Chu kỳ quỹ đạo 1200.7858743
Độ bất thường trung bình 144.81423
Độ nghiêng quỹ đạo 3.06314
Kinh độ của điểm nút lên 86.93886
Acgumen của cận điểm 178.56120
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

11174 Carandrews (1998 FR67) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro, New Mexico.

Nó được đặt theo tên Carolyn Andrews thuộc Longwood, Florida. Andrews was a Ceres Connection Essay Contest winner in 2002 ở Giải thưởng Khoa học và Kỹ thuật Intel.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. California Institute of Technology. Ngày 2 tháng 10 năm 2003. Truy cập ngày 10 tháng 11 năm 2006. 
2212--11174-carandrews-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)