User Tools

Site Tools


2213--11373-carbonaro-la-gi

11373 Carbonaro
Tên
Tên 11373 Carbonaro
Tên chỉ định 1998 QG49
Phát hiện
Người phát hiện Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Ngày phát hiện 17 tháng 8 năm 1998
Nơi phát hiện Socorro, New Mexico
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.1277985
Bán trục lớn (a) 2.2021206 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 1.9206929 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.4835483 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 3.27 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 2.05146°
Kinh độ (Ω) 32.27734°
Acgumen (ω) 297.65762°
Độ bất thường trung bình (M) 358.28500°

11373 Carbonaro là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó có Quỹ đạo lệch tâm là 0.1277985 và vận tốc quỹ đạo là 1193.6034790 ngày (3.27 năm).[1]

Tiểu hành tinh này được phát hiện ngày 17 tháng 8 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu thuộc dự án Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln.

Tiểu hành tinh này được đặt tên theo tên của Nicole Jean Carbonaro, người thắng giải Giải thưởng Khoa học và Kỹ thuật Intel 2002.[1]

  1. ^ a ă “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 2 tháng 3 năm 2008. 
2213--11373-carbonaro-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)