User Tools

Site Tools


2214--11615-naoya-la-gi

Naoya
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 13 tháng 1 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11615
Tên thay thế 1996 AE4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6660009
Viễn điểm quỹ đạo 3.6903451
Độ lệch tâm 0.1611530
Chu kỳ quỹ đạo 2069.4966881
Độ bất thường trung bình 85.23983
Độ nghiêng quỹ đạo 2.52794
Kinh độ của điểm nút lên 145.65477
Acgumen của cận điểm 305.36752
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

11615 Naoya (1996 AE4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 1 năm 1996 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11615 Naoya
2214--11615-naoya-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)