User Tools

Site Tools


2215--11793-chujkovia-la-gi

Chujkovia
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. V. Zhuravleva
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 2 tháng 10 năm 1978
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11793
Tên thay thế 1978 TH7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5941766
Viễn điểm quỹ đạo 3.4835434
Độ lệch tâm 0.1463323
Chu kỳ quỹ đạo 1934.9263833
Độ bất thường trung bình 201.09967
Độ nghiêng quỹ đạo 9.66567
Kinh độ của điểm nút lên 146.55070
Acgumen của cận điểm 255.92749
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

11793 Chujkovia (1978 TH7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 10 năm 1978 bởi L. V. Zhuravleva ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11793 Chujkovia
2215--11793-chujkovia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)