User Tools

Site Tools


2216--12033-anselmo-la-gi

Anselmo
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Tombelli và U. Munari
Nơi khám phá Cima Ekar
Ngày khám phá 31 tháng 1 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12033
Tên thay thế 1997 BD9
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8340594
Viễn điểm quỹ đạo 3.6089206
Độ lệch tâm 0.1202644
Chu kỳ quỹ đạo 2111.9498877
Độ bất thường trung bình 307.26839
Độ nghiêng quỹ đạo 2.54864
Kinh độ của điểm nút lên 112.90616
Acgumen của cận điểm 83.58903
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

12033 Anselmo (1997 BD9) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 1 năm 1997 bởi M. Tombelli và U. Munari ở Cima Ekar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12033 Anselmo
2216--12033-anselmo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)