User Tools

Site Tools


2217--12220-semenchur-la-gi

Semenchur
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. G. Karachkina
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 20 tháng 10 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12220
Tên thay thế 1982 UD6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9162940
Viễn điểm quỹ đạo 2.5862834
Độ lệch tâm 0.1488013
Chu kỳ quỹ đạo 1233.8012605
Độ bất thường trung bình 207.04818
Độ nghiêng quỹ đạo 3.19037
Kinh độ của điểm nút lên 309.26034
Acgumen của cận điểm 84.16639
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

12220 Semenchur (1982 UD6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 10 năm 1982 bởi L. G. Karachkina ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12220 Semenchur
2217--12220-semenchur-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)