User Tools

Site Tools


2218--12602-tammytam-la-gi

Tammytam
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12602
Tên thay thế 1999 RT183
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0826472
Viễn điểm quỹ đạo 2.5328824
Độ lệch tâm 0.0975479
Chu kỳ quỹ đạo 1280.5182172
Độ bất thường trung bình 239.88666
Độ nghiêng quỹ đạo 7.37531
Kinh độ của điểm nút lên 9.90028
Acgumen của cận điểm 262.76834
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

12602 Tammytam (1999 RT183) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12602 Tammytam
2218--12602-tammytam-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)