User Tools

Site Tools


2219--12833-kamenn-jezd-la-gi

12833 Kamenný Újezd
Tên
Tên Kamenný Újezd
Tên chỉ định 1997 CV1
Phát hiện
Ngày phát hiện 2 tháng 2 năm 1997
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.1580552
Bán trục lớn (a) 2.1314042 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 1.7945247 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.4682837 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 3.11 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 2.62857°
Kinh độ (Ω) 110.46813°
Acgumen (ω) 197.65700°
Độ bất thường trung bình (M) 29.90060°

12833 Kamenný Újezd là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1136.5725103 ngày (3.11 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 2 tháng 2 năm 1997.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 28 tháng 4 năm 2008. 
2219--12833-kamenn-jezd-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)