User Tools

Site Tools


2220--13094-shinshuueda-la-gi

13094 Shinshuueda (tên chỉ định: 1992 UK8) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Kin Endate và Kazuro Watanabe ở Đài thiên văn Kitami ở Hokkaidō, Nhật Bản, ngày 19 tháng 10 năm 1992. Nó được đặt theo tên Shinano Province of Nhật Bản, abbreviated Shinshu, và thành phố thuộc Ueda, Nagano Prefecture.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 13001–14000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 13094 Shinshuueda
2220--13094-shinshuueda-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)