User Tools

Site Tools


2223--15034-d-cines-la-gi

15034 Décines là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1369.2675803 ngày (3.75 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 16 tháng 11 năm 1998.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 20 tháng 4 năm 2008. 
2223--15034-d-cines-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)