User Tools

Site Tools


2224--15399-hudec-la-gi

Hudec
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi J. Ticha và M. Tichy
Nơi khám phá Klet
Ngày khám phá 2 tháng 11 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15399
Tên thay thế 1997 VE
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2303271
Viễn điểm quỹ đạo 3.0065359
Độ lệch tâm 0.1482202
Chu kỳ quỹ đạo 1547.6055061
Độ bất thường trung bình 314.91953
Độ nghiêng quỹ đạo 1.71028
Kinh độ của điểm nút lên 346.03813
Acgumen của cận điểm 263.94527
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

15399 Hudec (1997 VE) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 11 năm 1997 bởi J. Ticha và M. Tichy ở Klet.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15399 Hudec
2224--15399-hudec-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)