User Tools

Site Tools


2225--10838-lebon-la-gi

Lebon
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 9 tháng 3 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10838
Tên thay thế 1994 EH7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1986800
Viễn điểm quỹ đạo 3.0827084
Độ lệch tâm 0.1673856
Chu kỳ quỹ đạo 1567.3846072
Độ bất thường trung bình 6.26550
Độ nghiêng quỹ đạo 12.81823
Kinh độ của điểm nút lên 10.30159
Acgumen của cận điểm 276.39662
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

10838 Lebon (1994 EH7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 3 năm 1994 bởi E. W. Elst ở Caussols. Nó được đặt tên cho Gustave Le Bon.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 25 tháng 12 năm 2008. 
2225--10838-lebon-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)