User Tools

Site Tools


2226--11012-henning-la-gi

Henning
Khám phá và chỉ định
Ngày khám phá ,
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11012
Tên thay thế 1982 JH2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2594360
Viễn điểm quỹ đạo 2.9218778
Độ lệch tâm 0.1278521
Chu kỳ quỹ đạo 1523.0469366
Độ bất thường trung bình 62.28792
Độ nghiêng quỹ đạo 3.70029
Kinh độ của điểm nút lên 108.74075
Acgumen của cận điểm 151.37469
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

11012 Henning (1982 JH2) là một tiểu hành tinh vành đai chính.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11012 Henning
2226--11012-henning-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)