User Tools

Site Tools


2227--11176-batth-la-gi

Batth
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11176
Tên thay thế 1998 FD68
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7948177
Viễn điểm quỹ đạo 3.2190257
Độ lệch tâm 0.0705386
Chu kỳ quỹ đạo 1904.5028319
Độ bất thường trung bình 309.03709
Độ nghiêng quỹ đạo 0.81614
Kinh độ của điểm nút lên 114.43110
Acgumen của cận điểm 113.99896
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

11176 Batth (1998 FD68) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11176 Batth
2227--11176-batth-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)