User Tools

Site Tools


2228--11621-duccio-la-gi

Duccio
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Tombelli và G. Forti
Nơi khám phá Montelupo
Ngày khám phá 15 tháng 8 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11621
Tên thay thế 1996 PJ5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8205073
Viễn điểm quỹ đạo 3.5755235
Độ lệch tâm 0.1180445
Chu kỳ quỹ đạo 2088.9077432
Độ bất thường trung bình 346.93670
Độ nghiêng quỹ đạo 11.58811
Kinh độ của điểm nút lên 334.29601
Acgumen của cận điểm 28.32089
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

11621 Duccio (1996 PJ5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 8 năm 1996 bởi M. Tombelli và G. Forti ở Montelupo.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11621 Duccio
  • SDSS image 1.8au from Earth ngày 05SEP2002; Fermats Brother
2228--11621-duccio-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)