User Tools

Site Tools


2229--11795-fredrikbruhn-la-gi

Fredrikbruhn
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C.-I. Lagerkvist
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 22 tháng 8 năm 1979
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11795
Tên thay thế 1979 QM1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5244956
Viễn điểm quỹ đạo 3.2221224
Độ lệch tâm 0.1213978
Chu kỳ quỹ đạo 1778.9835333
Độ bất thường trung bình 318.23353
Độ nghiêng quỹ đạo 1.02046
Kinh độ của điểm nút lên 192.96717
Acgumen của cận điểm 143.22967
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

11795 Fredrikbruhn (1979 QM1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 8 năm 1979 bởi C.-I. Lagerkvist ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11795 Fredrikbruhn
2229--11795-fredrikbruhn-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)