User Tools

Site Tools


2230--12035-ruggieri-la-gi

Ruggieri
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi V. Goretti
Nơi khám phá Pianoro
Ngày khám phá 1 tháng 2 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12035
Tên thay thế 1997 CP13
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2472988
Viễn điểm quỹ đạo 2.6182412
Độ lệch tâm 0.0762387
Chu kỳ quỹ đạo 1385.9577913
Độ bất thường trung bình 327.30524
Độ nghiêng quỹ đạo 1.28794
Kinh độ của điểm nút lên 321.43006
Acgumen của cận điểm 202.28477
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

12035 Ruggieri (1997 CP13) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 2 năm 1997 bởi V. Goretti ở Pianoro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12035 Ruggieri
2230--12035-ruggieri-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)