User Tools

Site Tools


2232--12603-tanchunghee-la-gi

Tanchunghee
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12603
Tên thay thế 1999 RF184
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8940043
Viễn điểm quỹ đạo 2.8286927
Độ lệch tâm 0.1979141
Chu kỳ quỹ đạo 1325.3743621
Độ bất thường trung bình 94.35743
Độ nghiêng quỹ đạo 3.22316
Kinh độ của điểm nút lên 62.72620
Acgumen của cận điểm 354.12239
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

12603 Tanchunghee (1999 RF184) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12603 Tanchunghee
2232--12603-tanchunghee-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)