User Tools

Site Tools


2233--12834-bomben-la-gi

Bomben
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 4 tháng 2 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12834
Tên thay thế 1997 CB13
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8474637
Viễn điểm quỹ đạo 2.5098735
Độ lệch tâm 0.1520217
Chu kỳ quỹ đạo 1174.5869883
Độ bất thường trung bình 347.62119
Độ nghiêng quỹ đạo 4.06186
Kinh độ của điểm nút lên 129.07629
Acgumen của cận điểm 189.37641
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

12834 Bomben (1997 CB13) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 2 năm 1997 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12834 Bomben
2233--12834-bomben-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)