User Tools

Site Tools


2234--13096-tigris-la-gi

Tigris
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 27 tháng 1 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13096
Đặt tên theo Tigris
Tên thay thế 1993 BE5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 3.5577711
Viễn điểm quỹ đạo 3.7410519
Độ lệch tâm 0.0251110
Chu kỳ quỹ đạo 2546.4354890
Độ bất thường trung bình 162.71402
Độ nghiêng quỹ đạo 2.26501
Kinh độ của điểm nút lên 311.63525
Acgumen của cận điểm 86.53468
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.2

13096 Tigris (1993 BE5) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 1 năm 1993 bởi E. W. Elst ở Caussols.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13096 Tigris
2234--13096-tigris-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)