User Tools

Site Tools


2236--13964-la-billardi-re-la-gi

13964 La Billardière là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 2096.5245737 ngày (5.74 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 3 tháng 8 năm 1991.[cần dẫn nguồn]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 8 tháng 5 năm 2008. 
2236--13964-la-billardi-re-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)