User Tools

Site Tools


2237--14669-beletic-la-gi

Beletic
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi OCA-DLR Asteroid Survey
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 16 tháng 2 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14669
Tên thay thế 1999 DC
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 3.5096658
Viễn điểm quỹ đạo 4.4651664
Độ lệch tâm 0.1198145
Chu kỳ quỹ đạo 2908.2770615
Độ bất thường trung bình 106.50477
Độ nghiêng quỹ đạo 5.73809
Kinh độ của điểm nút lên 196.33078
Acgumen của cận điểm 252.88581
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.4

14669 Beletic (1999 DC) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 2 năm 1999 bởi Khảo sát thiên thạch OCA-DLR ở Caussols.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14669 Beletic
2237--14669-beletic-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)